Curricula
Academia de Jurnalism Participativ

Descrierea Contextului:

Doar o generație în urmă TV, radio și pressa dominau cu desăvîrșire mediul infomațional. Orice jurnalist respectabil era pur și simplu obligat să poarte drapelul unui canal cunoscut. În prezent media online a șters șansele oricăror alte medii știute anterior. Online-ul a uniformizat șansele actorilor media dînd naștere unei întregi pleade de Noi Jurnaliști, Jurnaliști Participativi, Vloggeri, Bloggeri, Influenceri sau altor categorii noi de media producatori abili să producă calitativ în esență, proaspăt in viziune și tendințe, reușesc să stabilească în același timp o relație de încredere cu publicul. Noii actori media nu au nevoie de echipă de producție și de întreaga industrie din culise – numele brandului este numele de familie, platoul de filmare este cafeneaua de la colț iar studioul de producție este laptopul.

Descrierea sumară a programului:

În acest curs vom învăța din gallop - formatul de lucru al mediei moderne, principiile etice ale jurnalismului și crearea diferitor produse media. Cu ajutorul a doi specialisti profesionisti din Ucraina voi asimila regulile jurnalismul de soluție și modul de operare a datelor in jurnalismul de date. Vom descifra tot ce tine de propagandă, fake news, trolling online si alte abureli mediatice ale deceniilor "post adevăr". Vom atrage atenție specială producerii materialelor video fie pentru a fi postate pe vlogul personal sau pentru compania media în care ve-ți activa în viitor. Instruirea va finaliza cu un modul care va explica principiile de funcționare a ierarhiei structurilor de stat care va fi o combinație de studii juridice, administrative si economice care vor permite viitorilor jurnaliști să opeteze mai sigur cu terminologia de specialitate. Celor interesați le vom oferi posibilitatea de stagiere în instituțiile media de top din Moldova în calitate de bonus supra packet. Programul de instruire va include 21 de lecții înpărțite precum urmează în 38 ore de instruire teoretică realizate la ASIST, 18 ore de instuire cu implicarea trainerilor din Ukraina la ASIST și 10 ore de instruire practică la AGORA + un număr rezonabil de ore de stagiere în alte instituții media (TBD).

Cui îi este adresat acest program de instruire?

Tinerilor interesați în obținerea unei specializări profesionale în domeniul media pentru a deveni producatori media independenți sau pentru a activa intr-o instituție media.

Stimulentele programului de instruire:

Pe durata programului de studiu studenții sunt invitați să fie curioși, să nu accepte nici un tip de informație drept dogmă. Orice valoare promovată în contextul programului de studiu trebuie trecută printr-un filtru analitic critic. Implicarea în dezbateri, dezvoltarea produselor proprii analitice, jurnalistice sau simple materiale audio/vizuale sunt încurajate. Acestea pot fi discutate în sesiuni individuale sau colective de lucru. Studenții la fel sunt încurajați să aducă concepte noi în discuții precum și să dezvolte modele alternative de gîndire și abordări revoluționare sau modelarea situațiilor. Toate lecțiile teoretice și practice se vor baza pe materialul asimilat la lecțiile precedente de aceia orice lipsă sau nepregătire se va rezulta pe caltitatea pregătirii generarle.
Cerințe generale:

Acest program de studio cere din partea studenților studiere activă. În afară de citirea/pregătirea tuturor materialelor distribuite de către instructori studenții sunt invitați să se implice active în procesul de discutare a acestora în clasa de lectii teoretice și practice.

IMPORTANT – Programul de studii implică evaluări intermediare. Diplomele de calificare vor fi acordate doar acelor studenți care vor trece cu succes toate testele de calificare.

Cerințele individuale față de studenți

Elaborarea a 4 produse individuale media pentru fiecare din cele 4 secții distincte ale programului de instruire. Fiecare lucru individual este descries in detalii într-un document separat numit #Lucru individual#

ATENȚIE: Acest curs de instruire nu este o simplă activitate laterală care poate fi urmată la caz. Acceptarea programului de instruire implică un angajament. Acceptarea acestui program de instruire trebuie să vină cu alocarea a cel putin 9 ore de instuire în clasele de studii + timpul necesar pentru pregatirea lucrului individual. Va invităm să evaluați cu seriozitatea agenda dvs înainte de a vă înscrie în program.

Ce așteptări avem de la studenți să NU:

Intre la lectii cu întîrziere – fiecare trei întirzieri vor fi considerate drept lipsă.

Lipsească de la lecții – trei lecții lipsite vor duce automat la excluderea totală a studentului din programul de studii cu invalidarea tuturor rezultatelor obținute de student pînă la acel moment.

Să folosească ustensile electronice pentru alte scopuri decit cele de instruire – pedeapsa pentu acest tip de comportament este obținerea atitudinii negative din partea instructorilor si a colegilor.

Nerespectarea principiilor integrității academice – orice formă de plagiat va duce la invalidarea produsului prezentat. Orice caz de încălcare a principiilor de integritate va fi discutat de către bord în comisia de evaluare a integrității.

Evaluarea:
Parciparea în clasă Participarea la -discuțiile din clasă -exercițiile de grup -lucru individual în clasă 20%
Lucru individual 1 Compartimentul: Principii de Baza in Jurnalism (coord, Lilia Zaharia) 20%
Lucru individual 2 Compartimentul: Propaganda și Media (coord, Mark Mazureanu) 20%
Lucru individual 3 Compartimentul: Producția video online – Vlogging (coord, Dorin Galben) 20%
Lucru individual 4 Compartimentul: Educație Instituțională (coord, Sanda Sandu) 20%

Fiecare din cele 4 lucruri individuale este prezentat într-un document separat atașat la acest program de instruire.

Materiale obligatorii: Sunt materialele oferite de către instructori care trebuie citite sau private in regim obligator. Discuțiile din clasă depend cunoașterea acestor materiale.

Materiale recomandate: Sunt materialele format text sau video care au drept scop să lărgească orizontul de cunoaștere în materi cursului. Aceste materiale nu nsunt obligatorii, însă ele vă for ajuta la crearea unui realizarea lucrului individual.

Accesul la literatură:

Toate materialele obligatorii și recomandate vor fi puse la dispoziția participanților la curs în formă fizică sau online. Mai mult ca atât, în scurt timp sala de curs va fi echipată cu o mică bibliotecă tematică accesibilă celor interesați.

PROGRAMUL DETALIAT

Bloc 1: PRINCIPII DE BAZĂ ÎN JURNALISM


Lecția 1: a. Introducere, Prezentarea Programului de Instruire

Această leție va începe cu prezentarea programului de studiu, structura curslului, așteptările din partea studenților și modul de validarea a studiilor. Va prezenta echipa de instruire și finanțatorii programului.

b. Crearea de Conținut Jurnalistic

În această lecție, vor analiza genurile principale de produse jurnalistic cum sunt materiale informative, opinii, comentarii și nobile.

Genurile jurnalistice informative cuprind: știrea, relatarea și sinteza. Toate cele trei tind spre obiectivitate neapărând opinia celui care scrie.

Editorialul, comentariul, recenzia și cronica sunt materiale de opinie, care necesită părerea avizată a unui specialist.

Reportajul, ancheta și interviul fac parte din categoria genurilor jurnalistice nobile.
Materiale obligatorii:

Freelancewriting.com: Different Types of Journalism

Ghidjurnalism.ro, Genurile presei scrise

Materiale recomandate:

UNDP.org, Interpretarea datelor statistice în jurnalism

The News Manual: Journalism and Media Glossary


Lecția: 2-3 Investigația Jurnalistică

Este un curs intensive, la care participanții vor afla ce este o investigație jurnalistică și care sunt etapele realizării ei.

Formularea problemei

Predocumentarea,

 • Documentarea;
 • Consultarea informațiilor
 • O scurtă reluare a documentării, dacă acest lucru este indicat de informatori;
 • Stabilirea ordinii întrevederilor;
 • Ancheta pe teren - punctată de pauze pentru clarificarea datelor adunate și a relațiilor dintre ele și pentru regândirea unghiului de abordare a anchetei;
 • Redactarea;
 • Stocarea notelor investigației, pentru o reluare într-o altă anchetă, mai târziu
Evaluarea Moduluilui 1: Lucru individual - Elaborați un plan de investigație jurnalistică. Prezentați etapele acestei investigații. Colectați maximum informații relevante la tema atribuită. Compilați materialul acumulat într-un un articol format text.

Temele investigației vor fi oferite la lecția 3.

Materiale obligatorii:

CJI.ro: Jurnalism de investigație, de la teorie la practică

Moldova Curată.md, Reacția instituțiilor de presă la investigațiile jurnalistice

Materiale recomandate:

CJI.md, ABC presei, investigația

Ghid de Jurnalism.ro, Ancheta Jurnalistică

Lecția 4: Etica Jurnalistică și Reporterul Integru

Lecția va începe cu analiza principiilor deontologice și modul de folosire a acestora în contextual materiei jurnalistice. Se va discuta despre aplicabilitatea normelor deontologiei în media și efectele posibile asupra jurnalistilor și publicului de nerespectare a acestor norme. Vor fi analizate câteva studii de caz din mass-media autohtonă și internațională în care nerespectarea normelor deontologice au dus la procese de judecată de amploare. În același context vom discuta despre aplicarea conceptelor de etica jurnalistică în reflectarea vieții politice precum și interacțiunea dintre acestea și Public Relations. Participanții la curs vor fi invitați să participe la un exercițiu practice în care ei vor analiza un material journalistic prin prisma deontological.

Materiale obligatorii: Materiale recomandate:

Mark Grigoryan, Manual de jurnalism, pag. 12

Consiliul de Presă din Republica Moldova, Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova, Chișinău, 2019.

Materiale recomandate:

Ethical Journalism Network: Five Principles in Journalism

Mediaguide: Ethic in Journalism

Bloc 2: INFORMAREA ȘI DEZINFORMAREA ÎN MEDIA

Dezinformarea este un proces periculos de distribuire intenționată sau nu prin difuzarea informației trinchiate, interpretate greșit, false sau instigatoare care crește costul guvernării democratice. Dezinformarea erodează relațiile de conlucrare stabilite dintre membrii societății. Pe durata acestul bloc de studii vom studia varii forme de dezinformare folosite de agenții statale prin intermediul media cum ar fi, propaganda, trolling, fakenewsul, conspirația și altele.

Lecția 5
: Propaganda – Erodare din Interior

Propaganda este încercarea deliberată și sistematică de a modela percepțiile, de a manipula cognițiile și de a conduce direct pentru a obține un răspuns care să promoveze intenția dorită a propagandistului – aceasta este doar una din multele forme de explicarea a propagandei. Pe durata acestei lecții vom discuta aspectele distincte ale propagandei. Vom incerca sa înțelegem care este diferența dintre propagandă și alte forme de comunicare în masă și cu masa. Vom identifica riscurile propagandei și modul de identificare a acesteia. La final vom face un experiment de elaborare a unui material care ar evita clișeele de propagandă.

Materiale obligatorii:

Materiale recomandate:
 • Cei interesați (cunoscători de engleză) va apropiați și vă expediez pe poștă articole și cărți scanate integral din domeniu.
Lecția 6: Conspirația și Mâncătorii de Conspirologie

Proporția constantă globală a oamenilor care cred în diverse idei și teorii conspiraționiste variază între 5 și 7%. Cauza credinței fiecăruia în conspirații este influențat atiât de aspectul psihosocial al individului cât și impactul lăsat asupra acestuia în urma socializării cu semenii. Pe durata acestei lecții vom analiza cum diferiți agenți internaționali crează conspirații, dare sunt efectele acestora asupra sistemelor de gindire în masă și cum conspirațiile erodează funcționalitatea sistemelor politice. Mai mult ca atât vom exersa prin a crea un arhietip universal al consumatorului idela de conspirație.

Materiale obligatorii:


Materiale recomandate:


Evaluarea modulului 2: Elaborași un document de creare a imaginii unui partid policit imaginar sau existent. Acest document trebuie să conșină componentele de: public relations, publicitate, reclama, propaganda si demagogie.

Lecția 7-8: Solution Journalist for New Journalists.

Acest atelier de insruire este oferit de catre Anatolii Marținovskii, specialist media din partea Internews Ukraine, invitat special din Ukaraina. Limba de lucru - rusa.

În cadrul atelierului vom învăța detaliile component ale jurnalismul de soluții (solution journalism). Ce intra in aceasta categorie și ce stă înafara ei. De ce este important a folosi introduci SJ în practica de raportare? Cum se identifică un unghi potențial al soluțiilor și cum această soluție poate fi transformată într-o decizie sau politică?

Cum structuram o poveste într-un format de soluție? De unde identificam istoriile și cum gasim soluțiile? Împreună, vom face o analiză a mai multor articole de SJ, vom verifica câteva exemple de bune practici și vom discuta ideile pentru materiale noi.

Lecția 9: Limita între dreptul la viața privată și accesul la informațiile de interes public și libertatea de exprimare

Odată cu aprobarea Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal din 2007, Republica Moldova a instituit un drept modern – dreptul la protecția datelor cu caracter personal care constituie derivata dreptului constituțional stabilit la art. 28 din Constituția Republicii Moldova, la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private. Din pacate însă anumiți funcționari, au utilizat aceste principii de drept, în excesivitate, denaturat și în detrimentul interesului public în special atunci când acesta prevala în raport cu dreptul persoanei la viața privată. Astfel, mass-media, organizațiile obștești, dar și simpli cetățeni reclamau în nenumărate rânduri interpretarea abuzivă și depășită atunci când informația de interes public consemna date cu caracter personal. Refuzurile se limitau la un argument standard, însă lipsit de efect juridic, precum că accesul este limitat pe motiv că ar constitui date cu caracter personal. În acest sens, în cadrul instruirii vor fi abordate aspecte conceptuale precum: care sunt elementele constitutive ale datelor cu caracter personal, care sunt drepturile jurnaliștilor și care sunt excepțiile prevăzute în Legea privind protecția datelor cu caracter personal în cazul urmăririi scopurilor jurnalistice; unde este limitat dreptului de acces la informație și libertatea de exprimare în raport cu dreptul la viața privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal; vor fi evocate cele mai sonore cazuri de încălcare a dreptului de acces a informație prin prisma dreptului la protecția datelor cu caracter personal și viceversa; vor fi explicate cele mai importante aspecte care vizează: interes public, persoană publică, spațiu public, bani publici, înregistrarea video/foto în spațiu public etc. Totodată vor fi abordate și explicate prevederile proiectului de lege care vine să faciliteze dreptul de acces la informații de interes public și prevederile proiectelor de lege ce vin să transpunsă Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 al Uniunii Europene.

Lecția 10-11: Jurnalismul de Date (Data Journalism)

Acest atelier de insruire este oferit de catre Olecsandr Oksymets, specialist in analiza cantitativă a datelor folosite în media. Invitat special din partea texty.org.ua, Ukaraina. Limba de lucru - rusa.

Jurnalismul de date este utilizarea datelor cantitative în jurnalism pentru a descoperi, explica sau a oferi context unei știri. datele pot fi fie instrumentul folosit pentru a spune o poveste, sursa pe care se bazează o poveste, sau ambele. Adesea implică utilizarea de statistici, diagrame, grafice sau infografice. Jurnalismul de date este o nouă ramură separate în jurnalism, grație scării imense a informațiilor digitale disponibile acum și a softurilor care poat fi folosite pentru analiza și interpretarea acestora.

Lecția 12: Online Newsroom

Programul de instruire practică va începe cu vizitarea tuturor încăperilor de producție a agenției AGORA.md și EA.md. și a studioului acestora. Participanții vor fi întroduși în structura redacției, rolul fiecărui membru al echipei, cum se distribuie responsabilitățile, programul de activitate; sursele de știri pentru jurnaliști și reporter, cum are loc procesul de editare primară a informației și distribuția acesteia. La partea practică, studenții vor fi provocați să formeze 2-3 redacții cu profil diferit, să stabilească rolurile fiecărui membru, să facă agenda unei zile de lucru și să delege sarcinile în echipă. În partea a doua a lecției, fiecare participant va începe lucrul practic la un subiect jurnalistic.

Materiale recomandate:


Bloc 3: PRODUCȚIA VIDEO ONLINE – VLOGGING

La nivel global, 44% dintre toți utilizatorii de Internet urmăresc măcar un vlog în fiecare lună. Ca urmare, vlogging-ul din prezent este o mare afacere, iar prin intermediul cursului „Producția video online - Vlogging", studenții vor afla cum a apărut și s-a dezvoltat vloggingul, care sunt primii pași pentru lansarea unui vlog, ce aspecte trebuie luate în calcul pentru a edita/ promova corect un vlog și cum pot obține profit prin intermediul vânzării produsului.
Lecția 13a: Conceptualizare

Vlogging – prescurtarea de la „video blogging" - este practica de capturare și partajare a experiențelor și întâmplărilor trăite de o persoană care dorește să facă toate aceste lucruri publice, pe platforme cum ar fi YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram și multe altele. În acest modul cursanții vor afla cum a apărut și cum s-a dezvoltat vloggingul la nivel mondial, internațional și național, care sunt primii pași pentru lansarea unui vlog, cum își pot construi o identitate online și cum să obțină primele rezultate.
Ce este vlogging-ul?

- Dezvoltarea vlogging-ului.

- Ce reprezintă vlogging-ul astăzi la nivel mondial, internațional și național.

- Modul în care vlogging-ul a produs primele staruri pe YouTube.

Primii pași pentru lansarea unui vlog


- Alegerea domeniului și subiectelor (idei de vlog)

- Platformele de vlogging (avantaje/ dezavantaje).

- Construirea unei mărci unică de vlog. Crearea unei strategii.

- Cum trebuie/ nu trebuie să fie un vlogger.

Start


- Documentarea. Crearea unui scenariu. Exersarea. Durata potrivită.

- Dezvoltarea ideilor.

- Vestimentația. Limbajul non-verbal. Vorbirea corectă.

- Primele luni de vlog. În ce trebuie de investit. Cum se menține publicul?

Materiale recomandate:


https://www.wikihow.tech/Make-a-Great-First-Vlog

https://www.wikihow.com/Be-a-Vlogger

https://vloggerpro.com/how-to-start-a-vlog/

Lecția 13b: Echipament pentru a filma un vlog

Crearea unui vlog necesită anumite cunoștințe de bază despre echipamentul video. În acest modul, studenții vor afla ce tip de cameră să-și aleagă, cum pot obține un sunet potrivit, de ce e nevoie de lumini artificiale, și, în final, cum se editează corect un produs video.

Echipament pentru a filma un vlog

- Selectarea locației/ background.

- Microfoane. Camere. Suport pentru camere. Lumini. Prompter.

- Cum au schimbat smartphone-urile vlogging-ul.

- Cum setăm tehnica pentru un video de calitate.

Editarea unui vlog

- Filmează gândindu-te la editare.

- Programe de editare video.

- Muzica de fundal/efecte sonore.

Regulile de bază pentru o editare perfecta

Materiale recomandate:

Metode de editare: https://www.youtube.com/user/galbendorin/videos

Lecția 14: Vânzarea produsului media

După ce este lansat un vlog, urmează promovarea acestuia și obținerea unui profit. Studenții vor avea posibilitatea să descopere modul în care funcționează ecosistemul publicitar pe YouTube, Facebook, Instagram și ce formate de anunț pot să apară în videoclipuri. De asemenea, viitorii creatori de conținut, vor fi îndemnați să-și creeeze o strategie de comercializare, care va depinde de public.

Metode de promovare a vlogului

- Promovări sponsorizate/ grupuri-țintă/ recomandări de la persoane influiente;

- Susținerea campaniilor/ evenimentelor sociale/publicitatea negativă;

- Conținut sistematic și unic. Punem accent pe tendințe?

- Legătură cu spectatorii;

- Reguli de aur pentru un vlogger de succes.

Ești pregătit pentru vânzarea produsului?

- Identificarea audienței: Comentarii, like-uri, distribuiri, subscribe;

- Cum evaluez impactul. Cum îmi pun prețul?

- Crearea unei oferte personalizată pentru publicitate. Ce ofer/ce vreau să primesc?

Metode de obținere a profitului

- YouTube. Facebook. Instagram (particularități).

- Crearea unui cont pe platforma patreon.com.

- Crowdfunding.

- Plasare de produs în vlog.

- Colaborări (concursuri, promovare de evenimente etc).

- Cât timp durează succesul?

Lecția 15: CMS & SEO

Partea 1: Vom discuta despre ce este un CMS și ce tipuri de CMS există. Vom cerceta aplicabilitatea, utilitatea și comoditatea acestora. Tot aici vom ave un exercițiu de demonstrare practică de lucru cu CMS EA.md - WordPress și CMS AGORA-creat inhouse.

Exercițiu practic - lucrul cu o știre realizată din timp. Aceasta va fi încărcată, personalizată și optimizată SEO. Participanții vor avea posibilitatea să facă distincție practică dintre un sistem de altul, să vadă beneficiile fiecărui sistem și sa înțeleagă cum acestea pot fi folosite mai util.

Partea 2: Vom discuta ce înseamnă optimizarea SEO. De ce un text trebuie să posede aceste caracteristici

Exercițiu practic 1: lucru in 3 echipe cu 3 texte care nu sunt deloc prietenoase SEO. Analiza practica și concluzii.

Exercițiu practice 2: lucrul in 3 echipe cu 3 texte exagerat de optimizate din punct de vedere SEO. Analiza cuvintelor, optimizărilor și expresiilor.

Lecția 16: VIS

https://vis.occrp.org/ (VIS) este o platformă de vizualizare a datelor proiectată pentru a ajuta jurnaliștii de investigație, activiști și alții în cartografierea rețelelor complexe de afaceri sau criminalitate. Scopul VIS este de a ajuta anchetatorii să înțeleagă și să explice corupția, crima organizată și alte infracțiuni și să transpună narațiunile complexe într-un limbaj vizual simplu și universal. VIS oferă șabloane de vizualizare html dinamice, personalizate, personalizate, care vă permit să ilustrați entități, rețele și configurații complexe de date. Vizualizările pot fi exportate pentru a fi utilizate în medii online, tipărite sau transmise. VIS a apărut din necesitatea reporterilor de investigație la Proiectul de raportare a criminalității organizate și corupției (OCCRP) și a proiectului RISE pentru a face ca investigațiile lor transfrontaliere aprofundate să fie înțelese pentru un public mai larg. Scopul VIS este să simplifice și să îmbunățească munca și, în același timp, să ajute publicul să înțeleagă și să acceseze rapid și ușor datele.

Bloc 4: STRUCTURA ȘI FUNCȚIONALITATEA JUDICIARĂ ȘI BUGETARĂ A STATULUI

Lecția 17: Ierarhia instituțiilor juridice din Republica Moldova

Acest bloc are scopul principal familiarizarea şi formarea deprinderilor participanților Academiei cu mecanismele juridice de organizare şi funcţionare a sistemului juridic din Republica Moldova. La finele lecției, participanții vor cunoaște despre principalele norme juridice, clasificarea acestora, instituţii de drept, ierarhia instanțelor judecătorești, împuternicirile.

Pe parcursul lecției vom discuta trei mari componente instituționale

organizarea instituţională ce are ca obiect tradiţional instituţiile de drept;

organizarea normativă sau fundamentală care are drept obiect sistemul surselor dreptului sau sistemul normativ;

dreptul substanţial sau relaţional ce are ca obiect drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Participanții la curs vor fi invitați să ee parte la un exercițiu practic de prin analiza legislaţiei din domeniu, sinteza generalizărilor practicii naţionale şi internaţionale. Concomitent, lecția are drept scop integrarea cunoştinţelor teoretico-practice în rezolvarea unui studiu de caz care are la bază o problemă juridică.
Materiale obligatorii:

Materiale recomandate:

Lecția 18: Tehnica de producție video

Lecția va începe cu tot ce însemană un video și ce vrem să arătăm prin acest video.

Cum filmăm:
 • Principii de aranjare a luminii, contrajur, secretele setării luminilor
 • Cum se filmează pe cromă
 • Diferența între lavaieră și microfon. Aranjarea lavalierii, verificarea lavalierii.
 • Lucrul cu ghimble-ul
 • Filmare de test cu ghimble

Materiale obligatorii:Lecția 19: Integritatea în serviciul public

Integritatea este una din precondițiile unui serviciu public eficient. Ce înțelegem prin "serviciu public" și „integritate" în sensul legislației naționale? Care sunt legile de bază în domeniu? Care sunt instituțiile-cheie competente să asigure integritatea în serviciul public? Ce fel de instrumente și mecanisme sunt puse în aplicare pentru a garanta integritatea în serviciul public? Care ar fi indicatorii de perfomanță a autorităților în asigurarea integrității în serviciul public?

Materiale recomandate:


Legea cu privire la Centrul Național Anticroupție, nr. 1104/2002;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public, nr. 25/2008;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, nr. 158/2008;

Lecția 20: Structura Bugetului Public. Achiziții Publice.

Acest curs are scopul principal informarea participanților despre procesul de formare și structura bugetului public național. De asemenea, vom analiza principalele instituții responsabile pentru politica și etapele de setare a bugetului public. În această lecție va fi analizat modul de gestionare a bugetului și instituțiile responsabile pentru finanțele publice în conformitate cu legislația și principiile bunei guvernări. Mai mult ca atât, vom descifra cum are loc procesul de achiziții publice și importanța acestora pentru a asigura transparență și eficiență instituțiilor publice.

Lecția 21: Poveste jurnalistică și cum transformăm un subiect plictisitor într-o poveste interesantă. Cum identificăm un subiect bun de pus pe blog. Ce înseamnă nișă și cum ne identificăm publicul-țintă.

În cadrul acestei lecții, studenții vor identifica sursele care le pot livra povești, vor învăța să pună accentele și să identifice eroul situațiilor pe care le vor transforma în povești jurnalistice. De asemenea, vor pune la punct o schemă care îi va ajuta ulterior în procesul de scriere. Vor parcurge etapele documentării și vor învăța cum să găsească, dar și cum să asculte corect sursele. Vor încerca să creeze un material de tip poveste.
La capitolul blogging studenții vor stabili diferențele dintre content de calitate și content de umplutură. Vor stabili cât de departe sunt gata să mergem de dragul popularității și vor analiza contentul livrat de profilele populare de pe social media.

Materiale obligatorii:

Studierea noțiunilor generale despre Codul Deontologic al Jurnalistului. Cercetarea valorilor ce trebuie să respecte un jurnalist bun. Studierea principalelor probleme cu care se confruntă oamenii simpli din societatea noastră.

Analiza câtorva conturi de Facebook și Instagram pe care le umăresc cu plăcere și să noteze 3-4 motive pentru care au dat follow.

Featured sponsors
Made on
Tilda